Ordförande:
David Berggren, 0766-29 14 51
david.berggren@sillastrybarna.com

Vice ordförande:
Douglas Nordenbelt, 0734-17 57 77
douglas.nordenbelt@sillastrybarna.com

Kassör:
Anders Mattsson, 0733-83 51 87
cecilia.haglund@sillastrybarna.com

Sekreterare:
Peter Olofsson, 0736-32 23 98
peter.olofsson@sillastrybarna.com

Ledamöter:
Kristofer Rasmusson, 0738-16 25 72
kristofer.rasmusson@sillastrybarna.com

Adam Näsström, 0764-12 76 85
adam.nasstrom@sillastrybarna.com

Peter Olofsson, 0736-32 23 98
peter.olofsson@sillastrybarna.com

Suppleanter:
Daniel Olausson, 0709-22 40 69
daniel.olausson@sillastrybarna.com

Johan Andersén, 0767-68 08 80
johan.andersen@sillastrybarna.com

Bengt Olofsson