Ordförande:

Peter Olofsson

Vice ordförande:

Kristofer Rasmusson

Kassör:

Anders Mattsson

Sekreterare:

David Berggren

Ledamöter:

Andreas Johansson

Suppleanter:

Daniel Olausson
Johan Andersén