Ordförande:

David Berggren

Vice ordförande:

Kristofer Rasmusson

Kassör:

Anders Mattsson

Ledamöter:

Andreas Johansson
Peter Olofsson

Suppleanter:

Douglas Nordenbelt
Elias Höghäll Johnsson