Ordförande:
David Berggren, 0766-28 14 51
david.berggren@sillastrybarna.com

Vice ordförande:
Douglas Nordenbelt, 0734-17 57 77
douglas.nordenbelt@sillastrybarna.com

Medlemsansvarig:
Anders Mattsson, 0733-83 51 87
anders.mattsson@sillastrybarna.com