Ordförande:
Peter Olofsson, 0736-32 23 98
peter.olofsson@sillastrybarna.com

Vice ordförande:
Kristofer Rasmusson, 0738-16 25 72
kristofer.rasmusson@sillastrybarna.com

Medlemsansvarig:
Anders Mattsson, 0733-83 51 87
medlem.sillastrybarna@gmail.com