Idag hade vi årsmöte på Strandvallen där några styrelsemedlemmar tackades av, samtidigt som vi välkomnade ett par nya.

Vi riktar ett stort tack till Cecilia Haglund, Magdalena Albinsson och Andreas Persson efter alla sina år i Sillastrybarna.

Varmt välkomna säger vi till Peter Olofsson och Bengt Olofsson, som i år gör sitt första år i styrelsen.

Kvarstår sedan förra året gör David Berggren, Douglas Nordenbelt, Anders Mattsson, Adam Näsström, Daniel Olausson, Kristofer Rasmusson och Johan Andersen.