25/2 kallar vi våra medlemmar varmt välkomna till årsmöte. Mötet äger rum i Mjällbys klubbstuga klockan 13:00. Väl mött!